Privacy & Cookieverklaring

Wie zijn wij

L&S Mocca bvba gevestigd op de Botermarkt 7 te 2270 Herenthout, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

L&S Mocca bvba
Botermarkt 7
2270 Herenthout

Tel: 014 75 78 85
E: info@moccadorherenthout.be

Ondernemingsnr: BE0641743486

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website

L&S Mocca bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moccadorherenthout.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

L&S Mocca bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/opdracht en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

L&S Mocca bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

L&S Mocca bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken

De website van L&S Mocca bvba gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 • Functionele Coockies
  L&S Mocca bvba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.U kan deze cookies hier uitschakelen:
 • Google Analytics Cookies
  Via onze website worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.  Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over hoe Google omgaat met uw gegevens is hier te vinden: Google Policies U kan deze cookies hier uitschakelen:
 • Andere Cookies van externe diensten
  We gebruiken ook verschillende externe diensten zoals Google Webfonts, Google Maps en externe videoproviders. Omdat deze providers persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, zoals uw IP-adres, kunt u deze hier blokkeren.Wijzigingen worden van kracht zodra u de pagina opnieuw laadt. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit en het uiterlijk van onze site sterk kan verminderen.Google Webfont Beheer:

  Google Map Beheer:

  Google Recapthca:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door L&S Mocca bvba.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@moccadorherenthout.be.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

L&S Mocca bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@moccadorherenthout.be.

De Autoriteit op het Gebied van Gegevens-bescherming

De Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) is de toezichthoudende instantie in België en kan u nadere informatie verstrekken over uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, en kan klachten die u heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens behandelen.

Gegevensbeschermingsautoriteit -Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen privacy & cookie verklaring

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons privacy & cookie verklaring zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacy beleid te bekijken.

Datum van deze verklaring

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-02-2024